کنودونتها

 • نویسنده:  ِعلیرضا عاشوریhome، محمدعلی عباسی، ِعباس قادریhome
 • تاریخ انتشار:  1388
 • قیمت (ریال):  58000
 • شابک - ISBN:  978-964-386-203-9
 • ناشر:  دانشگاه فردوسی مشهد
 • شمارگان - تیراژ:  1000
 • نوبت چاپ:  1
 • تعداد صفحات:  420
 • فروست انتشارات:  533
 • قطع:  وزیری
 • نوع جلد:  شومیز
 • عنوان به انگلیسی:  Conodonts
 •  

  • پیشگفتار
  • فصل اول: كليات
  • فصل دوم: ريخت شناسي
  • فصل سوم: بافت شناسي
  • فصل چهارم: آپارات كنودونتها
  • فصل پنجم: آناتومي و زيست‌شناسي كنودونتها
  • فصل ششم: خویشاوندی كنودونتها
  • فصل هفتم: نقش عناصر اسكلتي كنودونتها
  • فصل هشتم: پالئواكولوژي كنودونتها
  • فصل نهم: تاكسونومي و طبقه بندي كنودونتها
  • فصل دهم: كاربرد عناصر اسكلتي در زمين شناسي
  • فصل يازدهم: جهت بندی، رشد، تافونومی و فراوانی نسبی عناصر اسكلتي
  • فصل دوازدهم: زيست چينه نگاري و تكامل كنودونتها
  • فصل سیزدهم: آماده‌سازي عناصر اسكلتي
  • واژه نامه
  • منابع و مآخذ
  • تصاويري از برخي كنودونتهاي ايران
 • کونودونت‌ها