جاحظ نیشابور

 • نویسنده:  محمدباقر حسینیhome
 • تاریخ انتشار:  1382
 • ویراستار (مصحح):  ن‍ج‍م‍ه‌ رج‍ای‍ی‌
 • شابک - ISBN:  978-964-5782-92-2
 • ناشر:  دانشگاه فردوسی مشهد
 • شمارگان - تیراژ:  1000
 • نوبت چاپ:  1
 • تعداد صفحات:  388
 • فروست انتشارات:  360
 • قطع:  وزیری
 • نوع جلد:  شومیز
 • عنوان به انگلیسی:  the Jahez of Nishabur
 • اثر حاضر به بررسی اجمالی درباره ادیب و دانشمند بزرگ قرن 4و 5هجری، عبدالملک بن محمد ثعالبی می‌پردازد .که در عالم عرب بسیار بیشتر از ایران شهرت دارد .در این مجموعه ضمن نقد و تفسیر شعری عربی و نگاهی به آثار و اشعار ثعالبی به گوشه‌ای از فعالیتهای او نیز اشاره شده‌است . کتاب مذکور در قالب سه بخش تالیف شده بخش اول به بررسی اوضاع اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نیشابور در عصر ثعالبی می‌پردازد بخش دوم درباره این شخصیت برجسته یعنی ثعالبی مطالبی عنوان شده و بخش سوم حاوی مطالبی درباره معاشران ثعالبی می‌باشد .

 • ث‍ع‍ال‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۴۲۹ - ۳۵۰ق‌. -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر، ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ق‍رن‌ ۵ق‌. -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د