مبانی بیوفیزیک

K2_RATE_THIS_ITEM
(0 K2_VOTES)
    418   K2_TIMES
 • شابک - ISBN: 978-964-6335-66-0
 • ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
 • شمارگان - تیراژ: 500
 • نوبت چاپ: 12
 • فروست انتشارات: 265
 • قطع: وزیری
 • نوع جلد: شومیز
 • عنوان به انگلیسی: Principles of Biophysics
 • مبانی بیوفیزیک یکی از دروس الزامی اغلب رشته‌های زیست‌شناسی و روش‌های بیوشیمی‌ بیوفیزیک و یکی از دروس اختیاری رشته شیمی بعضی از دانشگاه‌هاست. ضرورت وجود مرجعی فارسی که در حد امکان سرفصل‌های این دروس را پوشش دهد، سبب نگارش کتاب حاضر است. این اثر در 9 فصل تألیف و ارائه شده است. فصل اول به معرفی ساختمان ماکرومولکول‌های زیستی  می‌پردازد. در این فصل ساختار پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک توصیف شده و نیروهای مؤثر در ساختارهای آن‌ها بررسی شده است. فصل دوم بیوفیزیک غشاء است که ضمن معرفی غشاء به چگونگی عمل آن در انتقال مواد و یون‌ها پرداخته و فرآیندهای انتشار آزاد، انتشار تسهیل شده و انتقال فعال را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل سوم به موضوع بیوفیزیک پرتوها مربوط می‌شود و چگونگی تولید و کاربرد آن‌ها مورد بحث قرار می‌گیرد. در نهایت، از فصل چهارم تا انتها به      روش‌های مطالعه ساختارهای زیستی پرداخته شده است.

 • فصل اول: ساختارهای ماکرومولکول‌های زیستی

  فصل دوم: بیوفیزیک غشاء

  فصل سوم: بیوفیزیک پرتوها

  فصل چهارم: میکروسکوپ‌ الکترونی

  فصل پنجم: طیف سنجی

  فصل ششم: مقدمه‌ای بر فرآیندهای انتقالی (انتقال ویسکوزیته)

  فصل هفتم: ته‌نشینی

  فصل هشتم: الکتروفورز

  فصل نهم: پیوند شدن لیگاندهای کوچک به ماکرومولکول

 • فیزیک زیستی

K2_LEAVE_A_COMMENT

K2_COMMENT_FORM_NOTES