زیست‌شناسی و مدیریت علف‌های هرز محصولات باغی

 • کشور عزيزمان، ایران، به‌دليل برخورداري از اقليم متنوّع درزمینۀ تولید محصولات باغی از پتانسیل بالایی برخوردار است، به‌طوری‌که توسعۀ كمّی و كیفی این محصولات به‌عنوان یكی از مهم‌ترین جایگزین‌های درآمدهای نفت در كشور برای ارزآوری محسوب می‌شود. ازهمین‌رو، هر عاملی که باعث کاهش کمّیت و کیفیت محصولات باغی شود، مانعي در پیشبرد اين هدف خواهد بود. علف‌های هرز از مهم‌ترین چالش‌های تولید محصولات باغی هستند که به‌علت قدرت كم رقابتي اغلب محصولات باغي، باعث کاهش كمّي و كيفي عملکرد آن‌ها می‌شوند. علاوه‌براین، علف‌های هرز میزبان بسياري از آفات و عوامل بیماری‌زا هستند و همچنين برخی از آن‌ها می‌توانند ازطریق دگرآسیبی و يا رابطۀ انگلي، رشد و عملکرد محصولات باغی را کاهش دهند. مدیریت علف‌های هرز به‌طوركلي شامل روش‌های غیرشیمیایی، روش‌های شیمیایی یا ترکیبی از این دو روش است. بااين‌حال، مصرف تازه‌خوري بسياري از محصولات باغي، حساسيت بالاي اين محصولات به علف‌كش‌ها، محدوديت در علف‌كش‌هاي انتخابي و اختصاصي آن‌ها و نيز تماس مستقيم انسان با اين نوع محصولات، ازجمله گياهان زينتي موجود در فضاي‌هاي سبز شهري، سبب محدوديت در استفاده از روش‌هاي شيميايي براي مديريت علف‌هاي هرز بسياري از اين محصولات باغي شده است. خلأ اطلاعات درخصوص شناخت علف‌های هرز و نحوۀ مدیریت آن‌ها در محصولات باغی، به‌خصوص به‌دليل تنوّع بسيار بالاي اين نوع گياهان، نگارندگان را بر آن داشت که در کتاب حاضر ضمن معرفی برخی از مهم‌ترین علف‌های هرز، گیاهان مهاجم و گیاهان انگلی در محصولات باغی، به بسط و تکامل آگاهی درزمینۀ مدیریت علف‌های هرز این محصولات نیز بپردازند.

 • فصل 1. علف‎های هرز و گیاهان انگلی رایج در محصولات باغی
  فصل 2. مدیریت تلفیقی علف‎های هرز در محصولات باغی
  فصل 3. مدیریت علف‎های هرز در درختان میوه، میوه‎های هسته‎دار، مرکّبات و مو
  فصل 4. مدیریت علف‎های هرز در سبزیجات
  فصل 5. مدیریت علف‎های هرز در فضای سبز و نهالستان‎ها
  فصل 6. مدیریت علف‎های هرز در چمن
  فصل 7. کاربرد و نحوۀ عمل‎ علف‎کش‎ها
  فصل 8. فناوری کاربرد علف‎کش‎ها با تأکید بر کاهش بادبردگی علف‎کش‎ها

 • علف‌های هرز، علف‌های هرز - کالبدشناسی، علف‌های هرز - مبارزه، علف‌کش‌ها، گیاهان مزاحم

 • خرید نسخه چاپی از: گیسوم
 • خرید نسخه الکترونیکی از:
این مورد را ارزیابی کنید
(6 رای‌ها)
    1739   دفعه