اطلس نقشه‌برداری علف‌های هرز (حاوی تصاویر رنگی)

 • علف‌های هرز از مهم‌ترین مسائل کشاورزی نوین محسوب می‌شوند. برخلاف بسیاری از کتاب‌های تخصصی با موضوع مشابه، کتاب اطلس نقشه‌برداری علف‌های هرز به بررسی جنبه‌هایی می‌پردازد که در کمتر کتابی دیده می‌شود. این کتاب یک تصویر کلی از نحوۀ پراکندگی شایع‌ترین علف‌های هرز موجود در پنج قارۀ جهان، در بین اقتصادی‌ترین محصولات زراعی کشورهای مهم هر قاره به خواننده ارائه می‌دهد. ازجمله نوآوری‌های کتاب حاضر می‌توان به مطالعۀ اجمالی و موردی ژنتیک مقاومت در علف‌های هرز و نیز کاربرد روش‌های آماری، تجزیه‌های آماری چندمتغیره و معرفی نرم‌افزارهای موردنیاز در توزیع علف‌های هرز یک ناحیه اشاره کرد. همچنین نویسنده در بخشی از کتاب به کشاورزی ارگانیک اشاره کرده و از این دیدگاه به بررسی نقش علف‌های هرز پرداخته است. نوآوری دیگر کتاب این است که نه‌تنها به مطالعۀ علف‌های هرز مزارع بلکه به بررسی علف‌های هرز مراتع نیز پرداخته است. قسمتی از کتاب به مطالعۀ علف‌های هرز آبزی و جنبه‌های مختلف آن اختصاص دارد که در نوع خود بی‌نظیر است. موضوعاتی از اکولوژی علف‌های هرز و روش‌های سنجش از دور نیز مورد توجه قرار گرفته است.
  مطالعۀ کتاب حاضر نه‌تنها برای دانشجویان دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی کشاورزی و زیست‌شناسی (گرایش علوم گیاهی) نیز به عنوان کتابی مرجع و کمک آموزشی مفید است بلکه متخصصان، زیست‌شناسان گیاهی، مهندسان کشاورزی و پژوهشگران این عرصه نیز می‌توانند از آن بهره گیرند.

 • بخش I  چشم‌انداز قاره‌ای از نقشه‌های آلودگی به علف‌هرز
  بخش II  مطالعۀ یک محصول زراعی خاص و نقشهبرداری علف‌های هرز پنبه
  بخش III  گونه‌های علف‌هرز مهاجم
  بخش IV  مناطق جهانی با آلودگی به علف‌های هرز مشابه    
  بخش V  مشاهدات کلی درمورد تمامی مناطق آلوده
  بخش VI  پاسخ به پرسش‌های اساسی: چه عاملی سبب رشد علف‌هرز در جایی یا در زمانی می‌شود؟
  بخش  VII زیباییشناسی، علف‌های هرز کمیاب و اهداف تولید در کشاورزی
  بخش VIII  علف‌های هرز در چمنزارها، علفزارها و مراتع
  بخش IX  علف‌های هرز آبزی و تالاب‌ها
  بخشX   کدام‌یک از قوانین بوم‌شناسی که در کتاب‌های تخصّصی تشریح شده‌اند به ما در درک توزیع ناهمگون علف‌های هرز کمک می‌کنند؟
  بخش  XI عوامل مؤثر در توزیع زمانی و مکانیِ  ایجاد مقاومت در علف‌های هرز: تجزیه‌وتحلیلی مبتنی‌بر نقشه
  بخش XII  مغایریت بین مفهوم غلبۀ برخی از علف‌های هرز و قصد نگهداری گونه‌های نادر
  بخش XIII  گردآوری داده‌های علف‌های هرز، تجزیه‌وتحلیل و ارائۀ نتایج

 • علف‌های هرز -- اطلس‌ها، نقشه‌نگاری پوشش گیاهی

 • خرید نسخه چاپی از: گیسوم
 • خرید نسخه الکترونیکی از:
این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)
    2068   دفعه