مرتب سازی براساس:
  • عنوان: دینامیک گازها
  • نویسنده: احسان روحیhome
  • تاریخ انتشار: 1398
  • قیمت (ریال): 550000
  • عنوان: روش تحقیق پیمایشی (راهنمای عملی)
  • نویسنده: محمد قربانیhome
  • تاریخ انتشار: 1398
  • قیمت (ریال): 380000
  • درخواست خرید: 11497472
  • عنوان: راز جهان کوانتومی
  • نویسنده: یوئن اسکوایرز
  • مترجم: سیدمجید صابری فتحیhome ، ریحانه صالح‌مقدم، مصطفی قدمگاهی
  • تاریخ انتشار: 1398
  • قیمت (ریال): 300000
  • درخواست خرید: 11497473
  • عنوان: درمان شناختي‌رفتاري، اصول و فراسوي آن
  • نویسنده: جوديت‌اس بک
  • مترجم: علی مشهدیhome
  • تاریخ انتشار: 1398
  • قیمت (ریال): 550000
  • درخواست خرید: 11497474
  • عنوان: بیوشیمی عمومی
  • نویسنده: علی ایزدی دربندی، ابراهیم ایزدی دربندیhome ، کژوان ساعدموچشی
  • تاریخ انتشار: 1398
  • قیمت (ریال): 650000
  • درخواست خرید: 11497475
  • عنوان: رويكردي نوين به روان‌شناسي آموزش زبان
  • نویسنده: رضا پیش‌قدمhome ، شیما ابراهیمیhome، مریم طباطبائیان
  • تاریخ انتشار: 1398
  • قیمت (ریال): 300000
  • عنوان: فیزیولوژی غدد درون‌ریز مهره‌داران
  • نویسنده: دیویدا. نوریس، جیمزا. کار
  • مترجم: مرتضی‌ بهنام‌رسولیhome
  • تاریخ انتشار: 1398
  • قیمت (ریال): 650000
  • درخواست خرید: 11497476
  • عنوان: کاربردهای سامانه اطلاعات مکانی در ArcGIS( با تاکید بر مدل‌سازی مسایل مهندسی و علوم محیطی)
  • نویسنده: مرجان قائمی، روزبه شادhome
  • تاریخ انتشار: 1398
  • قیمت (ریال): 400000
  • درخواست خرید: 11497477
  • عنوان: کاربست نقد بیرونی متن در حدیث‌شناسی (بر پایه آثار علامه شوشتری)
  • نویسنده: احمد زارع زردینی
  • تاریخ انتشار: 1398
  • قیمت (ریال): 210000
  • درخواست خرید: 11497479
Page 1 of 51