مرتب سازی براساس:
 • عنوان: دشواریهای نفوذ آب در خاک: پیشگیری، شناسایی و راه حل
 • نویسنده: جیمزدونالد اوستر
 • مترجم: غلامحسین حق‌نیا
 • تاریخ انتشار: 1374
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مدیریت کشاورزی: قسمت عمومی اصول و تئوری تولید
 • نویسنده: اووه پترز، کای لانگبهن، هوگواشتین هاوزر
 • مترجم: سیاوش دهقانیان
 • تاریخ انتشار: 1374
 • قیمت (ریال): 7500
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مکتب وقوع در شعر فارسی
 • نویسنده: احمد گلچین‌معانی
 • تاریخ انتشار: 1374
 • قیمت (ریال): 13800
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: یادنامه ابوالفضل بیهقی: مجموعه سخنرانیهای مجلس بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، ‎۲۱ تا ‎۲۵ شهریور ماه ‎۱۳۴۹
 • نویسنده: ِمحمدجعفر یاحقیhome
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 97000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: صرف افعال و مورد استعمال زمانها در زبان فرانسه
 • نویسنده: ابراهیم شکورزاده
 • تاریخ انتشار: 1373
 • قیمت (ریال): 3000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بوم شناسی کشاورزی
 • نویسنده: جی. تایوی
 • مترجم: عوض کوچکی، سیدمحمدرضا حسینی
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 100000
 • اطلاعات بیشتر و خرید