مرتب سازی براساس:
  • عنوان: ال‍ف‍ب‍ای‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌
  • نویسنده: اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ن‍ب‍ئ‍ی‌
  • تاریخ انتشار: 1381
  • اطلاعات بیشتر و خرید
  • عنوان: الگوهای خطی تعمیم‌یافته: با کاربردهای آن در علوم و مهندسی
  • نویسنده: داگلاس‌سی. مونتگمری، ریموند مایرز، جفری وینینگ
  • مترجم: حسینعلی نیرومندhome
  • تاریخ انتشار: 1384
  • اطلاعات بیشتر و خرید