مرتب سازی براساس:
 • عنوان: ان‍ق‍لاب‌ ف‍ران‍س‍ه‌: ن‍ه‍ض‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍ر روح‍ی‍ات‌ و طرز ت‍ف‍ک‍ر اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 • نویسنده: م‍ی‍ش‍ل‌ وول‌
 • مترجم: م‍ح‍م‍د م‍ظل‍وم‌ خ‍راس‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1378
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ایمنی‌شناسی عفونت‌های قارچی
 • نویسنده: حجت‌اله شکری
 • تاریخ انتشار: 1399
 • قیمت (ریال): 550000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: Instructional Design for English Language Teaching
 • نویسنده: Ahmadreza Eghtesadi Roudi
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 450000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: Technical English for Chemical Engineers (TECE)
 • نویسنده: Minoo Alemi, Seyed Jalaledin Shayegan
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 500000
 • اطلاعات بیشتر و خرید