مرتب سازی براساس:
 • عنوان: ال‍ش‍واه‍د ‌ال‍رب‍وب‍ی‍ه‌
 • نویسنده: ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، ب‍ا ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1346
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ال‍ف‍ب‍ای‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌
 • نویسنده: اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ن‍ب‍ئ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1381
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: الگوهای خطی تعمیم‌یافته: با کاربردهای آن در علوم و مهندسی
 • نویسنده: داگلاس‌سی. مونتگمری، ریموند مایرز، جفری وینینگ
 • مترجم: حسینعلی نیرومندhome
 • تاریخ انتشار: 1384
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 1300000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: الگوهای کمی در تحقیقات بازاریابی
 • نویسنده: فیلیپ‌هنز فرانسس، ریچارد پاپ
 • مترجم: محمدرضا کهنسالhome، هادی رفیعی‌دارانی
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 900000
 • اطلاعات بیشتر و خرید