مرتب سازی براساس:
 • عنوان: باروری و مامایی در سگ
 • نویسنده: گ‍ری‌ ای‍ن‍گ‍ل‍ن‍د
 • مترجم: نیما فرزانهhome، م‍ه‍ران‌ ف‍ره‍ودی‌ م‍ق‍دم‌، پ‍روی‍ز ه‍ورش‍ت‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1382
 • قیمت (ریال): 17000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بازاریابی محصولات کشاورزی و روستایی: فرصتها، چالشها و راهکارهای تجاری
 • نویسنده: م‍ک‍ش‌ پ‍ان‍دی‌، دی‍پ‍ع‍ل‍ی‌ ت‍واری‌
 • مترجم: ناصر شاهنوشیhome، سیاوش دهقانیانhome، ف‍رخ‌‌دین ق‍زل‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1389
 • قیمت (ریال): 80000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ب‍ازی‌ در اوای‍ل‌ ک‍ودک‍ی‌ از ت‍ول‍د ت‍ا ش‍ش‌ س‍ال‍گ‍ی‌
 • نویسنده: م‍اری‌ دی‌. ش‍ری‍دان‌
 • مترجم: مهدی سهرابیhome، ع‍زت‌ خ‍داش‍ن‍اس‌
 • تاریخ انتشار: 1385
 • قیمت (ریال): 6500
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ب‍اف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (جلد اول)
 • نویسنده: وی‍ل‍ی‍ام‌ ب‍ل‍وم‌، دون‌ ف‍اوس‍ت‌
 • مترجم: خ‍دی‍ج‍ه‌ ت‍م‍دن‌
 • تاریخ انتشار: 1365
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ب‍اف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (جلد دوم)
 • نویسنده: وی‍ل‍ی‍ام‌ ب‍ل‍وم‌، دون‌ ف‍اوس‍ت‌
 • مترجم: خ‍دی‍ج‍ه‌ ت‍م‍دن‌
 • تاریخ انتشار: 1365
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بررسی انتقادی روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و علمی )
 • نویسنده: ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ه‍روان‌
 • تاریخ انتشار: 1381
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بررسی پیامدهای بیماری کرونا: بشریت در آزمون تازه
 • نویسنده: احمدشاه فرهت
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 1400000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بررسی توان تمایزی سلول‌های بنیادی با هدف استفاده در مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی
 • نویسنده: مریم مقدم ‌متین
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 460000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بررسی ‌مسایل اجتماعی ایران
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د م‍ظل‍وم‌ خ‍راس‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1381
 • قیمت (ریال): 11500
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: برنامه ‌نویسی شیء‌گرا به زبان جاوا برای برنامه نویسان C
 • نویسنده: صمد پایدارhome، فتانه زرین‌کلام
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 300000
 • اطلاعات بیشتر و خرید