مرتب سازی براساس:
 • عنوان: ایمنی‌شناسی عفونت‌های قارچی
 • نویسنده: حجت‌اله شکری
 • تاریخ انتشار: 1399
 • قیمت (ریال): 1100000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: Instructional Design for English Language Teaching
 • نویسنده: Ahmadreza Eghtesadi Roudi
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 450000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: Scientific and Technical Translation
 • نویسنده: Mohammad Reza Esfandiari, Forough Rahimi, Hamed Peyravi
 • تاریخ انتشار: 1402
 • قیمت (ریال): 1800000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: Technical English for Chemical Engineers (TECE)
 • نویسنده: Minoo Alemi, Seyed Jalaledin Shayegan
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 500000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: باروری و مامایی در سگ
 • نویسنده: گ‍ری‌ ای‍ن‍گ‍ل‍ن‍د
 • مترجم: نیما فرزانهhome، م‍ه‍ران‌ ف‍ره‍ودی‌ م‍ق‍دم‌، پ‍روی‍ز ه‍ورش‍ت‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1382
 • قیمت (ریال): 17000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بازاریابی محصولات کشاورزی و روستایی: فرصتها، چالشها و راهکارهای تجاری
 • نویسنده: م‍ک‍ش‌ پ‍ان‍دی‌، دی‍پ‍ع‍ل‍ی‌ ت‍واری‌
 • مترجم: ناصر شاهنوشیhome، سیاوش دهقانیانhome، ف‍رخ‌‌دین ق‍زل‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1389
 • قیمت (ریال): 80000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بازاریابی ورزشی، بازار هواداران
 • نویسنده: فیلیپ کاتلر، اروینگ رین، ین شیلدز
 • مترجم: مهدی طالب پورhome, دانیال حبیبی، یاسر صفار
 • تاریخ انتشار: 1402
 • قیمت (ریال): 2200000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ب‍ازی‌ در اوای‍ل‌ ک‍ودک‍ی‌ از ت‍ول‍د ت‍ا ش‍ش‌ س‍ال‍گ‍ی‌
 • نویسنده: م‍اری‌ دی‌. ش‍ری‍دان‌
 • مترجم: مهدی سهرابیhome، ع‍زت‌ خ‍داش‍ن‍اس‌
 • تاریخ انتشار: 1385
 • قیمت (ریال): 6500
 • اطلاعات بیشتر و خرید