مرتب سازی براساس:
 • عنوان: بسته بندی مواد غذایی فرآوری شده به روش های غیرحرارتی
 • نویسنده: جانگ اچ. هان
 • مترجم: ناصر صداقتhome، مریم بهرام‌پرور
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 62000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بلورشناسی مواد‏‫
 • نویسنده: عليرضا كيانی‌رشید، حميد سازگاران
 • تاریخ انتشار: 1401
 • قیمت (ریال): 990000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بوم شناسی کشاورزی
 • نویسنده: جی. تایوی
 • مترجم: عوض کوچکی، سیدمحمدرضا حسینی
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 100000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بوم شناسی گیاهان زراعی: تولید و مدیریت نظام های کشاورزی
 • نویسنده: دیویدجی. کانر، روبرت‌اس. لومیس، کنت‌جی. کاسمن
 • مترجم: علیرضا کوچکیhome...[و دیگران]
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 290000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بوم‌شناسی اطلاعاتی دولت الکترونیک: دولت الکترونیک یک نوآوری نهادی و فناورانه در مدیریت دولتی
 • نویسنده: ويكتور بكرز، وينسنت هامبورگ
 • مترجم: محمد لگزیانhome ، محسن رجب‌زاده
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 450000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بوم‌شناسی خاک
 • نویسنده: ک‍ن‌ ک‍ی‍ل‍ه‍ام‌
 • مترجم: ع‍وض‌ ک‍وچ‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا خ‍زاع‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1376
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بوم‌شناسی عملکردی و فیلوژنتیکی در نرم‌افزار R
 • نویسنده: ناتان جی. سوونسون
 • مترجم: حمید اجتهادیhome، مارال بشیرزاده
 • تاریخ انتشار: 1399
 • قیمت (ریال): 450000
 • اطلاعات بیشتر و خرید