مرتب سازی براساس:
 • عنوان: ع‍ن‍اص‍ر غ‍ذای‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ در م‍ح‍ی‍طه‍ای‌ ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌ و خ‍ش‍ک‌
 • نویسنده: دی‌، ل‍ودک‌
 • مترجم: م‍ج‍ی‍د ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ی‍ا، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ح‍ق‌ن‍ی‍ا
 • تاریخ انتشار: 1378
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 5800
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: عوامل بیماری زای مشترک بین انسان و حیوان در زنجیره غذایی
 • نویسنده: دنیس‌او کراوز، استفان هندریک
 • مترجم: سعید خانزادی، طیبه زینلی
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 1100000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: غلبه بر اختلال نافرمانی مقابله‌ای: یک برنامه درمانی دوبخشی برای کمک به والدین و کودکان
 • نویسنده: جینا آتنسیو مکلین
 • مترجم: حسین شاره، منا آذربویه
 • تاریخ انتشار: 1403
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 1450000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: فارسی هروی: زبان گفتاری هرات
 • نویسنده: م‍ح‍م‍دآص‍ف‌ ف‍ک‍رت‌
 • تاریخ انتشار: 1376
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: فراوری‌های حداقل در صنایع غذایی
 • نویسنده: توماس ارسن، نیلز بینگسن
 • مترجم: راحله قاسم‌زاده، فخری شهیدیhome
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 100000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: فراوری‌های نوین در صنعت مواد غذایی؛ اثرات آن بر ویژگی‌های ریولوژیکی و عملکردی
 • نویسنده: جاسیم احمد ... [و دیگران]؛
 • مترجم: فخری شهیدیhome ... [ و دیگران]
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 1900000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: فرایند انتقال و عملیات واحدها: فرایندهای انتقال (جلد 1)
 • نویسنده: کریستی‌جی گینکوپلیس
 • مترجم: محمود اخوان‌مهدوی
 • تاریخ انتشار: 1381
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 35000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: فرزندپروری ذهن‌آگاهانه: راهنمایی برای متخصصان سلامت روان
 • نویسنده: سوزارن باگلز، کاتلین رستیفو
 • مترجم: علی مشهدیhome، زهرا بندار کاخکی، حسین فرخی، سرور موسی‌زاده
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 950000
 • اطلاعات بیشتر و خرید