مرتب سازی براساس:
 • عنوان: ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ق‍الات‌ ن‍ش‍ری‍ه‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ و م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د ش‍م‍اره‌ه‍ای‌ ۱- ۵۷
 • نویسنده: سیدکاظم طباطبایی پورhome
 • تاریخ انتشار: 1382
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: فهرست منتخباتی از نسخه های خطی عربی پانزده کتابخانه در پاکستان
 • نویسنده: محمود فاضل ( یزدی مطلق )
 • تاریخ انتشار: 1370
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: فهرست‌نویسی: اصول و روشها
 • نویسنده: رحمت‌الله فتاحی
 • تاریخ انتشار: 1381
 • قیمت (ریال): 13600
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: فیزیک عمومی برای دانشجویان علوم کشاورزی
 • نویسنده: سید مجید صابری فتحی
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 250000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: فیزیک گفتار مقدمه‌ای بر آواشناسی آکوستیک
 • نویسنده: دی.جی. فرای
 • مترجم: نادر جهانگیری
 • تاریخ انتشار: 1370
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: فیزیک مغناطیس و مواد مغناطیسی
 • نویسنده: کی.اچ.جِی. بوشو، اف. ار. دو بوئر
 • مترجم: شكوفه طباطبایی‌يزدی،ناصر تجبرhome
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 125000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ (ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌) دس‍ت‍گ‍اه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ع‍روق‍ی‌ دام‍ه‍ای‌ اه‍ل‍ی‌
 • نویسنده: راب‍رت‌ ی‌. اس‍ت‍ی‍ف‍ن‍س‍ن‌
 • مترجم: ع‍ل‍ی‌ رض‍اخ‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1376
 • اطلاعات بیشتر و خرید