مرتب سازی براساس:
 • عنوان: فیزیولوژی گیاهی
 • نویسنده: ماریا دوکا
 • مترجم: دکتر علی گنجعلیhome، مریم زارع حسن آبادی، آزاده صفار یزدی
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 250000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ق‍درت‌ ک‍لام‌: ن‍ق‍ش‌ روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌
 • نویسنده: ژاک‌ ل‍ی‍ن‍ه‍ارت‌، ب‍ارب‍ارا م‍ج‌
 • مترجم: م‍ن‍وچ‍ه‍ر ف‍ی‍روز ع‍س‍گ‍ری‌
 • تاریخ انتشار: 1378
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: قصص الانبیاء
 • نویسنده: بوشنجی، ابوالحسن بن هیصم، قرن ‎۷ق
 • مترجم: محمدبن اسعد بن عبدالله الحنفی التستری
 • تاریخ انتشار: 1384
 • قیمت (ریال): 45000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: قواعد فقه ترجمه: القواعد و الفوائد (جلد 1)
 • نویسنده: محمد بن مکی بن محمد (شهید اول)
 • مترجم: مهدی صانعی
 • تاریخ انتشار: 1372
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: قواعد فقه ترجمه: القواعد و الفوائد (جلد 2)
 • نویسنده: محمد بن مکی بن محمد (شهید اول)
 • مترجم: مهدی صانعی
 • تاریخ انتشار: 1372
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: قوانین کار در صنایع غذایی
 • نویسنده: فخرالدین صالحی
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 990000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: کارآیی انرژی در اکوسیستمهای کشاورزی
 • نویسنده: عوض کوچکی، سیدمحمدرضا حسینی
 • تاریخ انتشار: 1374
 • اطلاعات بیشتر و خرید