مرتب سازی براساس:
 • عنوان: کاربرد آنزیم‌ها در تغذیه دام و طیور
 • نویسنده: مايكل آر. بدفورد؛ گري جي. پارتريج
 • مترجم: رضا ولی زادهhome، عليرضا ایوبی، طاهره عقيلی
 • تاریخ انتشار: 1398
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: کاربرد تحلیل رویا در روان‌درمانی
 • نویسنده: ل‍ی‌ل‍ی‌ وای‍س‌
 • مترجم: ع‍ل‍ی‌ ص‍اح‍ب‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور ح‍ک‍ی‍م‌‌ج‍وادی‌
 • تاریخ انتشار: 1382
 • قیمت (ریال): 8000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: کاربرد سیستمهای کنترل کیفیت با استفاده از روشهای آماری
 • نویسنده: ح‍ام‍درض‍ا طارق‍ی‍ان‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ب‍زرگ‌ن‍ی‍ا
 • تاریخ انتشار: 1376
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: کاربردهای پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلال‌های هیجانی
 • نویسنده: دیوید اچ. بارلو، تاد جی. فارچیون
 • مترجم: ایمان‌الله بیگدلیhome، انسیه برزوئی، سیده الهه رحمانی حصار
 • تاریخ انتشار: 1401
 • قیمت (ریال): 1100000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: کاربردهای سامانه اطلاعات مکانی در ArcGIS( با تاکید بر مدل‌سازی مسایل مهندسی و علوم محیطی)
 • نویسنده: مرجان قائمی، روزبه شادhome
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 400000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: کاربردهای عملی بیولوژی مولکولی گیاهی
 • نویسنده: آر. ج‍ی‌. ه‍ن‍ری‌
 • مترجم: عبدالرضا باقریhome، ع‍ل‍ی‌ ای‍زدی‌ درب‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ملب‍وب‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1391
 • قیمت (ریال): 33000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: کاربست نقد بیرونی متن در حدیث‌شناسی (بر پایه آثار علامه شوشتری)
 • نویسنده: احمد زارع زردینی
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 210000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: کارکرد سنت در شعر معاصر عرب (بدر شاکر السیاب، خلیل حاوی، نازک الملائکه، عبدالوهاب بیاتی، ادونیس، صلاح عبدالصبور)
 • نویسنده: اح‍م‍د ع‍رف‍ات‌ال‍ض‍اوی‌
 • مترجم: ِسیدحسین سیدیhome
 • تاریخ انتشار: 1390
 • قیمت (ریال): 32000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: کارورزی در مدیریت ورزشی (یادگیری تجربی)
 • نویسنده: سوسان‌برون فاستر، جان‌ای. دالر
 • مترجم: مهدی طالب پورhome، میثم روحانی، مهدی خطیب‌زاده
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 67000
 • اطلاعات بیشتر و خرید