مرتب سازی براساس:
 • عنوان: گرما - سیالات: روش یکپارچه‌ای در اصول ترمودینامیک و مکانیک سیالات
 • نویسنده: س‍ی‌. م‍ارک‍وان‍د، د. ک‍راف‍ت‌
 • مترجم: ع‍ل‍ی‌ ک‍ی‍ان‍ی‌ف‍ر
 • تاریخ انتشار: 1381
 • قیمت (ریال): 27500
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: گنجینه پند و حکمت ایرانی
 • نویسنده: اب‍راه‍ی‍م‌ ش‍ک‍ورزاده‌ ب‍ل‍وری‌
 • تاریخ انتشار: 1382
 • قیمت (ریال): 15000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: گندم: اکولوژی و فیزیولوژی و برآورد عملکرد
 • نویسنده: س‍ات‍وره‌ - اس‍لاف‍ر
 • مترجم: ِمحمد کافیhome، اح‍م‍د ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد، م‍ج‍ی‍د ج‍ام‍ی‌‌الاح‍م‍دی‌
 • تاریخ انتشار: 1390
 • قیمت (ریال): 67000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: گیاهان دارویی در تغذیه حیوانات: (‌ترکیبات طبیعی برای بهبود و کارایی دستگاه گوارش)
 • نویسنده: ابوالقاسم گلبان، توبیاس استاینر
 • مترجم: ابوالقاسم گلیانhome، حسن صالح، عبدالله اکبریان
 • تاریخ انتشار: 1390
 • قیمت (ریال): 30000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: گ‍ی‍اه‍ان‌ س‍م‍ی‌ ای‍ران‌ و م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ آن‍ه‍ا در دام‍ه‍ا
 • نویسنده: م‍ح‍م‍درض‍ا اص‍لان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1383
 • قیمت (ریال): 24000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ماده آلی در کشاورزی پایدار
 • نویسنده: ف. مگداف، و. ر. ویل
 • مترجم: غلامحسین حق‌نیا، رضا قربانیhome، عاطفه رمضانیان
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 145000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مایکوتوکسین‌ها: گونه‌های مهم قارچی تولید‌کننده مایکوتوکسین‌ها و روش‌های شناسایی، کنترل و سم‌زدایی آن‌ها
 • نویسنده: حسین جوینده، فاطمه مصلائی
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 3000000
 • اطلاعات بیشتر و خرید