مرتب سازی براساس:
 • عنوان: کاربست نقد بیرونی متن در حدیث‌شناسی (بر پایه آثار علامه شوشتری)
 • نویسنده: احمد زارع زردینی
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 210000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: کارکرد سنت در شعر معاصر عرب (بدر شاکر السیاب، خلیل حاوی، نازک الملائکه، عبدالوهاب بیاتی، ادونیس، صلاح عبدالصبور)
 • نویسنده: اح‍م‍د ع‍رف‍ات‌ال‍ض‍اوی‌
 • مترجم: ِسیدحسین سیدیhome
 • تاریخ انتشار: 1390
 • قیمت (ریال): 900000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: کارورزی در مدیریت ورزشی (یادگیری تجربی)
 • نویسنده: سوسان‌برون فاستر، جان‌ای. دالر
 • مترجم: مهدی طالب پورhome، میثم روحانی، مهدی خطیب‌زاده
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 700000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌
 • نویسنده: ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1345
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ک‍ان‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ی‍ا، ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ (جلد اول)
 • نویسنده: م‍ح‍س‍ن‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر دان‍ائ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1352
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ک‍ان‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ی‍ا، ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ (جلد دوم)
 • نویسنده: م‍ح‍س‍ن‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر دان‍ائ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1352
 • اطلاعات بیشتر و خرید