مرتب سازی براساس:
 • عنوان: مبانی تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی
 • نویسنده: ج‍ان‌ دب‍ل‍ی‍و، ب‍ارن‍ز
 • مترجم: رض‍ا م‍وس‍وی‌ ح‍رم‍ی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍ب‍وب‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1376
 • قیمت (ریال): 5700
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مبانی روان کاری فیلم سیال
 • نویسنده: ب‍رن‍ارد ج‌. ه‍م‍راک‌
 • مترجم: اص‍غ‍ر ب‍رادران‌ رح‍ی‍م‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1377
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مبانی زراعت در مناطق گرمسیری
 • نویسنده: س‍ی‍د اع‍ظم‌ع‍ل‍ی‌، ج‍فری‌ اس‍ک‍وای‍ر
 • مترجم: ِمحمد بنایانhome ... [ودی‍گ‍ران‌]
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 20000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مبانی فیزیک آماری
 • نویسنده: سیلویو سالیناس
 • مترجم: محسن سربیشه‌ئی، فاطمه اشرف مقیمی
 • تاریخ انتشار: 1399
 • قیمت (ریال): 600000
 • اطلاعات بیشتر و خرید