مرتب سازی براساس:
 • عنوان: کشاورزی پایدار در مناطق معتدل
 • نویسنده: چ‍ارل‍ز ا. ف‍ران‍س‍ی‍س‌، ک‍ورن‍ل‍ی‍ا ب‍ات‍ل‍ر ف‍ل‍ورا، لاری‌. د. ک‍ی‍ن‍گ‌
 • مترجم: ع‍وض‌ ک‍وچ‍ک‍ی‌، ج‍واد خ‍ل‍ق‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1377
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: کشاورزی شورزیست: راهبردهای مدیریت گیاه، آب و خاک
 • نویسنده: محمد کافیhome، معصومه صالحی، حمیدرضا عشقی زاده
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 1300000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: کشاورزی و انرژی (نگرشی اکولوژیک)
 • نویسنده: دیوید پی‌منتل، ماریا پی‌منتل
 • مترجم: عوض کوچکی
 • تاریخ انتشار: 1373
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: کشاورزی، کود و محیط زیست
 • نویسنده: ماریت لگرید، اولوف‌کر بکمن، اولا کورستاد
 • مترجم: مجید جامی‌الاحمدی، بهنام کامکار، عبدالمجید مهدوی‌دامغانی
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 1300000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: کشت بافت درختان
 • نویسنده: ج‍ی‌. ام‌. ب‍ون‍گ‍ا، پ‍ی‌. ون‌. ادرک‍اس‌
 • مترجم: عبدالرضا باقریhome، م‍ه‍دی‌ زی‍ارت‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1387
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 900000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: کلیات تاکسونومی گیاهی
 • نویسنده: سی. جفری
 • مترجم: محمدحسن راشدمحصل
 • تاریخ انتشار: 1373
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: کلیات نفرولوژی
 • نویسنده: لوگرن
 • مترجم: بهروز اقدم، افضل وثوقی
 • تاریخ انتشار: 1363
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: کنترل بیولوژیکی علفهای هرز
 • نویسنده: اریس وندی فورنو، کینت‌لیگ‌اسکات هارلی
 • مترجم: حمید رحیمیان، ِمحمد بنایانhome
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت کتاب چاپی‌ (ریال): 500000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: کنش اجتماعی: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی عمومی (جلد 1)
 • نویسنده: گای روچر
 • مترجم: هما زنجانی‌زاده
 • تاریخ انتشار: 1374
 • اطلاعات بیشتر و خرید