مرتب سازی براساس:
 • عنوان: مجموعه مقالات ارائه شده در اولین سمینار بررسی تصادفات ترافیکی و علل آن 25 آبانماه 1371
 • نویسنده: معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد
 • تاریخ انتشار: 1371
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: محیطهای کنترل شده در عملیات حرارتی
 • نویسنده: ر. ن‍م‍ن‍ی‌
 • مترجم: ع‍ل‍ی‌ ح‍ائ‍ری‍ان‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍زی‍ن‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1377
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مدیریت آب در کشاورزی
 • نویسنده: م‍ج‍ی‍د ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ی‍ا
 • تاریخ انتشار: 1383
 • قیمت (ریال): 35500
 • اطلاعات بیشتر و خرید