مرتب سازی براساس:
 • عنوان: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و روش‍ه‍ای‌ ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ در ن‍ظام‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌
 • نویسنده: م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا داورپ‍ن‍اه‌
 • تاریخ انتشار: 1378
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مقاومت به علف‌کش‌ها در گیاهان: زیست‌شناسی و بیوشیمی
 • نویسنده: استفن بی پاولز، جوزف ای ام هولتوم
 • مترجم: مهدی راستگوhome، ایرج نصرتی، علیرضا حسن‌فرد، گلاره چقامیرزا
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 800000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مقدمه ای بر طراحی بهین: برای دانشجویان رشته های مهندسی (جلد اول)
 • نویسنده: ج‍اس‍ب‍ی‍ر اس‌. آرورا
 • مترجم: م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وال‍ب‍ش‍ری‌
 • تاریخ انتشار: 1378
 • قیمت (ریال): 16000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مقدمه ای بر طراحی بهین: برای دانشجویان رشته های مهندسی (جلد دوم)
 • نویسنده: ج‍اس‍ب‍ی‍ر اس‌. آرورا
 • مترجم: م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وال‍ب‍ش‍ری‌
 • تاریخ انتشار: 1378
 • اطلاعات بیشتر و خرید