مرتب سازی براساس:
 • عنوان: مبانی قندسازی و شربت‌گیری از چغندرقند‮‬ (از مزرعه تا استخراج در کارخانه)‮‬‏‫
 • نویسنده: خلیل بهزادhome، مصطفی شهیدی‌نوقابی
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 180000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ش‍ت‌ ب‍اف‍ت‍ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌
 • نویسنده: آر.‌ال‌.‌ام‌. پ‍ی‍ری‍ک‌
 • مترجم: عبدالرضا باقریhome، م‍ه‍ری‌ ص‍ف‍اری‌
 • تاریخ انتشار: 1401
 • قیمت (ریال): 990000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: متابولیت‌های کاربردی قارچ‌ها (ساختار شیمیایی، بیوسنتز و ژنتیک مولکولی)
 • نویسنده: پریسا طاهریhome، زهره نسیمی
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 150000
 • اطلاعات بیشتر و خرید