مرتب سازی براساس:
 • عنوان: مقدمه‌ای بر اصول مهندسی صنایع غذایی (جلد 1)
 • نویسنده: آر پائول سینگ، دنیس آر. هلدمان
 • مترجم: علی مرتضویhome، علی‌اکبر غلامحسین‌پور، علی‌اکبر سیف‌کردی، علیرضا صادقی
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 1800000 دوره
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مقدمه‌ای بر اصول مهندسی صنایع غذایی (جلد 2)
 • نویسنده: آر پائول سینگ، دنیس آر. هلدمان
 • مترجم: علی مرتضویhome، علی‌اکبر غلامحسین‌پور، علی‌اکبر سیف‌کردی، علیرضا صادقی
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 1800000 دوره
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ل‍وره‍ا
 • نویسنده: م‍ح‍س‍ن‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ردان‍ای‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1354
 • اطلاعات بیشتر و خرید