مرتب سازی براساس:
 • عنوان: مدیریت پایدار علف‌های هرز
 • نویسنده: هارمیندر پال سینگ، دیزی‌رنی باتیش، راویندرکومار کوهلی
 • مترجم: محمدحسن راشدمحصل، سیداحمد حسینی، رضا قربانی،کمال حاج محمدنیا قالی بافhome، سیدکریم موسوی
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 130000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مدیریت دام در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه
 • نویسنده: سباستین‌ای هیث
 • مترجم: مجتبی طهمورث پورhome ،‌فرخ‌الدین‌قزلی ، هادی رفیعی‌دارانی
 • تاریخ انتشار: 1391
 • قیمت (ریال): 94000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مدیریت کشاورزی: قسمت عمومی اصول و تئوری تولید
 • نویسنده: اووه پترز، کای لانگبهن، هوگواشتین هاوزر
 • مترجم: سیاوش دهقانیان
 • تاریخ انتشار: 1374
 • قیمت (ریال): 7500
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مدیریت منابع انسانی در مدارس و دانشکده ها
 • نویسنده: دی‍وی‍د م‍ی‍دل‍وود، ج‍ک‍ی‌ ل‍م‍ب‍ی‌
 • مترجم: ج‍واد ب‍ق‍ائ‍ی‌ راوری‌
 • تاریخ انتشار: 1381
 • قیمت (ریال): 7000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مدیریت، تغذیه و پرورش گوساله
 • نویسنده: سی. ال‌. دی‍وی‍س‌، ج‍ی‌. ک‍ی‌. دارک‍ل‍ی‌
 • مترجم: عباسعلی ناصریانhome... [و دی‍گ‍ران‌]
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 100000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مسافران عرش
 • نویسنده: اداره‌امورفرهنگی‌دانشگاه‌فردوسی‌مشهد
 • تاریخ انتشار: 1382
 • اطلاعات بیشتر و خرید