مرتب سازی براساس:
 • عنوان: اطلس جامع والیبال: کاربرد علوم در آموزش مهارت‌ها و ارتقای عملکرد بازیکنان والیبال
 • نویسنده: محمد کشتی‌دارhome، رضا حیدری
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 990000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اطلس رنگی تشریح مهره‌داران آزمایشگاهی همراه با شرح کامل و راهنمای تشریح اطلس رنگی تشریح مهره‌داران آزمایشگاهی همراه با شرح کامل و راهنمای تشریح
 • نویسنده: ژیلیان‌ام. کینگ، دیوید کوستانس
 • مترجم: جمشید درویش، م.ه‌. حنفی
 • تاریخ انتشار: 1374
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اطل‍س‌ ک‍ن‍ودون‍ت‍ه‍ای‌ ای‍ران‌ (ش‍م‍ال‌ و ش‍م‍ال‌ ش‍رق‍ی‌)
 • نویسنده: ع‍ل‍ی‍رض‍ا آش‍وری‌
 • تاریخ انتشار: 1380
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اطلس میکروبیولوژی مواد غذایی (به انضمام پیشگویی میکروبیولوژیکی و روشهای آنالیز سریع در میکروبیولوژی مواد غذایی)
 • نویسنده: علی مرتضویhome، ال‍ه‍ام‌ خ‍ان‍ی‌‌پ‍ور، ه‍اش‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌‌پ‍رور
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 90000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اطلس نقشه‌برداری علف‌های هرز
 • نویسنده: هانس یورگ کریمر
 • مترجم: حمیدرضا نوریزدان
 • تاریخ انتشار: 1399
 • قیمت (ریال): 900000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اق‍ت‍ص‍اد چ‍ی‍ن‌
 • نویسنده: ژان‌ دل‍ی‍ن‌
 • مترجم: س‍ی‍روس‌ س‍ه‍ام‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1354
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اقتصاد کشاورزی و کشاورزی تجاری
 • نویسنده: ج‍ی‌.‌ال‌. ک‍رام‍ر، س‍ی‌.‌دب‍ل‍ی‍و. ج‍ن‍س‍ن‌، دی‌.‌دی‌ س‍اوت‍گ‍ی‍ت‌
 • مترجم: محمد قربانیhome، زک‍ری‍ا ف‍رج‌زاده‌
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 32000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اقتصاد محیط زیست
 • نویسنده: آر. ک. ت‍رن‍ر، دی‌. پ‍ی‍رس‌، آی‌. ب‍ات‍م‍ن‌
 • مترجم: سیاوش دهقانیانhome، ع‍وض‌ ک‍وچ‍ک‍ی‌، علی کلاهی‌اهری
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 200000
 • اطلاعات بیشتر و خرید