مرتب سازی براساس:
 • عنوان: نوگرایی در شعر معاصر عرب
 • نویسنده: خ‍ل‍ی‍ل‌ذی‍اب‌ اب‍وج‍ه‍ج‍ه‌
 • مترجم: ِمحمدباقر حسینیhome، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌س‍ادات‌ طوس‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1384
 • قیمت (ریال): 15000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: واکنشهای گیاهان زراعی به محیط رشد
 • نویسنده: آن‍ت‍ون‍ی‌ ه‍ال‌
 • مترجم: ِمحمد کافیhome، ب‍ه‍ن‍ام‌ ک‍ام‍ک‍ار، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د م‍ه‍دوی‌ دام‍غ‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 13500
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ورزش: واکسنی برای پیشگیری از بیماریها و ناهنجاریها
 • نویسنده: م‍ه‍دی‌ ب‍ن‍ائ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 63000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ویتامین‌ها در تغذیه دام و انسان
 • نویسنده: لی‌راسل مک‌داول
 • مترجم: رضا ولی‌زادهhome ، علیرضا ایوبی، محمد محمودزاده، الهه‌سادات امینی
 • تاریخ انتشار: 1399
 • قیمت (ریال): 1100000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ویرایش ژنوم در گیاهان
 • نویسنده: علیرضا سیفیhome ، دانیال شکوهی، عاطفه قلیزادگان احسان‌آباد، رخشنده ابراهیم‌پور
 • تاریخ انتشار: 1399
 • قیمت (ریال): 250000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: وی‍روس‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د م‍ی‍ردام‍ادی‌
 • تاریخ انتشار: 1346
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ویروس‌شناسی گیاهی کاربردی
 • نویسنده: دی‍وی‍د واک‍ی‌
 • مترجم: ب‍ه‍روز ج‍ع‍ف‍رپ‍ور ، ب‍ی‍ت‍ا ج‍ع‍ف‍رپ‍ور
 • تاریخ انتشار: 1387
 • قیمت (ریال): 28000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: هدایه المتعلمین فی الطب
 • نویسنده: جلال متینی، ربیع‌بن‌احمد اخوینی
 • تاریخ انتشار: 1371
 • اطلاعات بیشتر و خرید