مرتب سازی براساس:
 • عنوان: یادگیری سامانه نشریات متن باز (اوج 3)
 • نویسنده: پروژه دانش عمومی (PKP) دانشگاه سایمون فریزر
 • مترجم: سیده مریم فضائلی
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 0
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: یادنامه ابوالفضل بیهقی: مجموعه سخنرانیهای مجلس بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، ‎۲۱ تا ‎۲۵ شهریور ماه ‎۱۳۴۹
 • نویسنده: ِمحمدجعفر یاحقیhome
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 97000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: یادنامه ناصرخسرو: مجموعه مقالات کنگره بین المللی ناصرخسرو: دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی 23 تا 28 شهریور 1353
 • نویسنده: قطب علمی فردوسی و شاهنامه
 • تاریخ انتشار: 1399
 • قیمت (ریال): 750000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
صفحه71 از71