مرتب سازی براساس:
 • عنوان: مبانی بیوشیمی فیزیک: ساختار و دینامیک درشت مولکولها
 • نویسنده: ک‍ن‍س‍ال‌.ای‌. وان‌ه‍ول‍د، دب‍ل‍ی‍و.س‍ی‌.ک‍ورت‍ی‍س‌ ج‍ان‍س‍ون‌ ، پ‍ی‌.ش‍ی‍ن‍گ‌ ه‍و
 • مترجم: ِمحمدرضا حسین دختhome ، م‍ح‍م‍درض‍ا لائ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 110000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مبانی بیوشیمی فیزیک: طیف سنجی و رفتار درشت مولکول ها در محلول
 • نویسنده: ک‍ن‍س‍ال‌.ای‌. وان‌ه‍ول‍د، دب‍ل‍ی‍و.س‍ی‌.ک‍ورت‍ی‍س‌ ج‍ان‍س‍ون‌ ، پ‍ی‌.ش‍ی‍ن‍گ‌ ه‍و
 • مترجم: محمدرضا حسین دختhome ، م‍ح‍م‍درض‍ا لائ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 110000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مقدمه‌ای بر کشاورزی پایدار (رهیافت اقتصادی)
 • نویسنده: محمد قربانیhome، سعید یزدانی، هدی زارع‌ میرک‌آباد
 • تاریخ انتشار: 1389
 • قیمت (ریال): 75000
 • اطلاعات بیشتر و خرید