مرتب سازی براساس:
تازه های کتاب
 • عنوان: قوانین کار در صنایع غذایی
 • نویسنده: فخرالدین صالحی
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 990000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: تحلیل اجزای محدود در مهندسی ژئوتکنیک
 • نویسنده: اندرو لیز
 • مترجم: سید مهدی رادقی مهرجو
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 800000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: میکروبیولوژی مواد غذایی (ادمز)
 • نویسنده: ام‌‌.ار. آدم‍ز، ام‌.ا. م‍س‌
 • مترجم: سید علی مرتضویhome، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ص‍ادق‍ی‌‌م‍اه‍ون‍ک‌
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 1400000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: چگونه مقاله بنویسیم؟: راهنمایی برای دانشجویان زبان و ادبیات
 • نویسنده: نایجل فب، آلن دورانت
 • مترجم: مسعود خوش‌سلیقهhome، زهرا خزاعی راوری
 • تاریخ انتشار: ۱۴۰۰
 • قیمت (ریال): 450000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بررسی پیامدهای بیماری کرونا: بشریت در آزمون تازه
 • نویسنده: احمدشاه فرهت
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 1400000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: آموزش کارآفرینی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • نویسنده: کولین جونز
 • مترجم: یعقوب مهارتیhome، دکتر مریم راشکی، زهرا همت
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 490000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
صفحه1 از2