مرتب سازی براساس:
 • عنوان: Technical English for Chemical Engineers (TECE)
 • نویسنده: Minoo Alemi, Seyed Jalaledin Shayegan
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 500000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: سوخت‌های جایگزین برای موتورهای احتراق تراکمی
 • نویسنده: زینال امبری عبدالکریمِ، شهارین انوربن سلیمان
 • مترجم: مینا مهرگان
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 350000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: Instructional Design for English Language Teaching
 • نویسنده: Ahmadreza Eghtesadi Roudi
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 450000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: چگونه مقاله بنویسیم؟: راهنمایی برای دانشجویان زبان و ادبیات
 • نویسنده: نایجل فب، آلن دورانت
 • مترجم: مسعود خوش‌سلیقهhome، زهرا خزاعی راوری
 • تاریخ انتشار: ۱۴۰۰
 • قیمت (ریال): 450000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بررسی پیامدهای بیماری کرونا: بشریت در آزمون تازه
 • نویسنده: احمدشاه فرهت
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 1400000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: آموزش کارآفرینی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • نویسنده: کولین جونز
 • مترجم: یعقوب مهارتیhome، دکتر مریم راشکی، زهرا همت
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 490000
 • اطلاعات بیشتر و خرید