مرتب سازی براساس:
 • عنوان: غلبه بر اختلال نافرمانی مقابله‌ای: یک برنامه درمانی دوبخشی برای کمک به والدین و کودکان
 • نویسنده: جینا آتنسیو مک‌‌‌لین
 • مترجم: حسین شاره، منا آذربویه
 • تاریخ انتشار: 1403
 • قیمت (ریال): 1450000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: جغرافیای جمعیت: ابزارها و موضوعات
 • نویسنده: کی. بروس نیوبولد
 • مترجم: حمید شایانhome، احمد رومیانی، حمیده محمودی
 • تاریخ انتشار: 1403
 • قیمت (ریال): 3000000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بوم‌شناسی و تکامل گیاه‌چه
 • نویسنده: ماری آلسیو لیک، وی. توماس پارکر، رابرت ال. سیمپسون
 • مترجم: رضا توکل افشاری، سید امیر موسوی، بهمن احمدوند
 • تاریخ انتشار: 1402
 • قیمت (ریال): 3200000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: آتش کریستال: تولد عصر اطلاعات
 • نویسنده: مایکل ریوردن، لیلیان هودسون
 • مترجم: ابراهیم حسینی
 • تاریخ انتشار: 1403
 • قیمت (ریال): 2500000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: تولید مثل بالینی اسب: پنج دقیقه مشاوره بالینی دامپزشکی بلک‌ول
 • نویسنده: کارلا ال. کارلتون
 • مترجم: اصغر مقیسه، محمد ایاسه
 • تاریخ انتشار: 1402
 • قیمت (ریال): 6400000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: توربین های بادی کوچک تجزیه، تحلیل، طراحی و کاربرد
 • نویسنده: دیوید وود
 • مترجم: نعمت کرامت سیاوش، ندا مشهد گرمه
 • تاریخ انتشار: 1402
 • قیمت (ریال): 2200000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: باستان‌شناسی خراسان در دوره مفرغ: دوره شهر‌نشینی
 • نویسنده: حسن باصفا
 • تاریخ انتشار: 1403
 • قیمت (ریال): 2000000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
صفحه1 از10