مرتب سازی براساس:
 • عنوان: Scientific and Technical Translation
 • نویسنده: Mohammad Reza Esfandiari, Forough Rahimi, Hamed Peyravi
 • تاریخ انتشار: 1402
 • قیمت (ریال): 1800000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بازاریابی ورزشی، بازار هواداران
 • نویسنده: فیلیپ کاتلر، اروینگ رین، ین شیلدز
 • مترجم: مهدی طالب پورhome, دانیال حبیبی، یاسر صفار
 • تاریخ انتشار: 1402
 • قیمت (ریال): 2200000
 • اطلاعات بیشتر و خرید