مرتب سازی براساس:
 • عنوان: آزمونهای ارزی‍اب‍ی‌ آس‍ی‍ب‌‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ (ان‍دام‌ فوقانی‌)
 • نویسنده: س‍ن‍درا.‌ج‍ی‌. ش‍ول‍ت‍ز، پ‍گ‍ی‌.‌ای‌. ه‍وگ‍ل‍وم‌، دی‍وی‍د.‌اچ‌. پ‍ری‍ن‌
 • مترجم: الهام حکاکhome، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ی‍ث‍رب‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1387
 • قیمت (ریال): 500000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: آشنایی با انواع سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر
 • نویسنده: والکر کوآشنینگ
 • مترجم: مهدی هدایتی‌زاده
 • تاریخ انتشار: 1399
 • قیمت (ریال): 1700000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ن‍ق‍د ادب‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ع‍رب‍ی‌
 • نویسنده: ن‍ج‍م‍ه‌ رج‍ائ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1378
 • قیمت (ریال): 900000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: آشنايي با معادلات ديفرانسيل، دستگاه هاي ديناميكي و مدل سازي رياضي
 • نویسنده: سیدمحمود طالبیان
 • تاریخ انتشار: 1402
 • قیمت (ریال): 4000000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: آل‍رژی‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‍ی‌
 • نویسنده: رض‍ا ف‍ری‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1363
 • اطلاعات بیشتر و خرید
صفحه1 از74