• عنوان : طب داخلی حیوانات کوچک همراه با دارونامه ی تخصصی
  • نویسنده : جواد خوش نگاهhome
  • تاریخ انتشار : 1397
  • قیمت (ریال) : 500000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : سم شناسی درمانگاهی دامپزشکی
  • نویسنده : محمدرضا اصلانی
  • تاریخ انتشار : 1378
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : دستنامه مامایی دامپزشکی
  • نویسنده : پیتر‌جی.‌ جی. جکسون
  • مترجم : امیرهوشنگ فلاح رادhome، مسعود طالب‌خان‌گروسی،ِنیما فرزانهhome.
  • تاریخ انتشار : 1394
  • قیمت (ریال) : 200000
K2_PUBLISHED_IN کتابها