• عنوان : طب داخلی حیوانات کوچک همراه با دارونامه ی تخصصی
 • نویسنده : جواد خوش نگاهhome
 • تاریخ انتشار : 1397
 • قیمت (ریال) : 500000
K2_PUBLISHED_IN کتابها

 • عنوان : سم شناسی درمانگاهی دامپزشکی
 • نویسنده : محمدرضا اصلانی
 • تاریخ انتشار : 1378
K2_PUBLISHED_IN کتابها

 • عنوان : دستنامه مامایی دامپزشکی
 • نویسنده : پیتر‌جی.‌ جی. جکسون
 • مترجم : امیرهوشنگ فلاح رادhome، مسعود طالب‌خان‌گروسی،ِنیما فرزانهhome.
 • تاریخ انتشار : 1394
 • قیمت (ریال) : 200000
K2_PUBLISHED_IN کتابها